Stało się. Podjęliśmy decyzję o formie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i nasz wybór padł na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przechodzimy do etapu jej rejestracji.

Co prawda od początku 2012 roku istnieje możliwość szybkiego założenia spółki z o. o. przez internet (S24), jednakże z uwagi na ograniczone możliwości w decydowaniu o ostatecznym kształcie spółki, znaczna część zainteresowanych przedkłada tradycyjny tryb tworzenia nad tryb uproszczony. Proces powstawania spółki z o. o. zasadniczo trwa – nie wieczność, ale na pewno kilka tygodni, co nierzadko zniechęca do rozpoczynania działalności gospodarczej w takiej formie. Czy zasadnie? Raczej nie, albowiem już w trakcie procesu tworzenia spółki otrzymujemy szereg praw przysługujących gotowej spółce i co najważniejsze możemy zacząć działać.

Spółka w organizacji – definicja

Należy mieć na uwadze, że podpisanie umowy spółki nie implikuje jednocześnie powstania pełnoprawnej spółki z o.o. Do jej formalnego zaistnienia niezbędny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, którego należy dokonać w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia umowy. Osobom, które niecierpliwią się z rozpoczęciem działalności wyszedł naprzeciw Kodeks spółek handlowych (KSH), kreując instytucję spółki w organizacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest tworem tymczasowym, powstaje zatem w momencie zawarcia umowy i działa aż do momentu rejestracji spółki w KRS. Okres ten w założeniu jest czasem na tworzenie struktur i podstaw ekonomicznych dla przyszłego jej działania. Nie jest to jednak, jak mogłoby się wydawać, okres jałowy. Spółka z o. o. już na tym etapie nabywa wiele kompetencji. Ten etap życia naszej firmy regulują przepisy art. 11 KSH i kolejne.

Co może spółka w organizacji?

Spółka w organizacji jest tzw. ułomną osobą prawną, co oznacza, że choć nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może we własnym imieniu:

-nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe (np. kupić lokal mający służyć do      prowadzenia działalności),

-zaciągać zobowiązania (np. zamawiać towar),

-pozywać i być pozywana (czego oczywiście sobie nie życzymy).

Uwaga! Spółka w organizacji jest jedynie formą tymczasową i nie posiada kilku fundamentalnych uprawnień pełnoprawnej spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Najistotniejszą kwestią związaną z funkcjonowaniem spółki w organizacji jest odmienne uregulowanie kwestii jej odpowiedzialności za zobowiązania w porównaniu z zarejestrowaną już spółką. Niewątpliwą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tej właściwej) jest ochrona majątku osobistego wspólników. Zasadą jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Natomiast w przypadku spółki w organizacji, w sposób solidarny ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, odpowiedzialność ponoszą również wspólnicy (odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów).

O czym jeszcze należy bezwzględnie pamiętać? O nazwie. Ta każdorazowo powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. Spółka na tym etapie musi dawać innym przedsiębiorcom ostrzeżenie, że nie została jeszcze wpisana do KRS. W praktyce oznacza to, że w firmowych dokumentach (np. pismach, fakturach czy zamówieniach) takie sformułowanie bezwzględnie będzie musiało się znaleźć. Może to spowodować, że do momentu rejestracji (a w konsekwencji pozbycia się tego dopisku) niektórzy potencjalni kontrahenci mogą na nas nieufnie spoglądać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *