pon.. lut 26th, 2024

 

Sprzedaż udziałów w spółce – na czym polega i jakie są jej skutki?

Decydując się na prowadzenie spółki, należy mieć świadomość, że w każdej chwili jeden ze wspólników zechce się z niej wycofać. Rezygnując z takiego układu, będzie on musiał rozważyć sprzedaż swoich udziałów. Aby taka transakcja stała się ważna, należy trzymać się ustalonych procedur oraz podjąć szereg odpowiednich kroków. W poniższym artykule przedstawiamy wszystkie najważniejsze aspekty, których trzeba dopilnować, by bezpiecznie i zgodnie z prawem dokonać sprzedaży udziałów w spółce.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Sprzedaż udziałów w spółce, na czym polega?

Nie da się zaprzeczyć, że umowa sprzedaży udziałów w spółce jest jedną z najczęściej zawieranych umów wykorzystywanych do przenoszenia udziałów w danej spółce. Taka transakcja może odbywać się na kilka sposobów. Wśród nich wskazuje się na rozwiązania takie jak darowizna, zamiana lub inna nienazwana umowa, skutkująca zdobyciem udziałów. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem:  https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/sprzedaz-udzialow-w-spolce/.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu Cywilnego: 

,,§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły’’. 

Warto również pamiętać o tym, że zbycie udziałów nie stanowi czynności prawnej, dokonywanej przez samą spółkę. Jest to umowa zawierana pomiędzy sprzedawcą a nabywcą udziałów. Od tej reguły są pewne wyjątki, które omawiamy w dalszej części artykułu. 

Jak wygląda zgodna z prawem umowa zbycia udziałów?

Przy sprzedaży udziałów w spółce najważniejszą rzeczą jest poprawna i zgodna z prawem umowa. Przede wszystkim umowę sprzedaży udziałów w spółce w całości, jak i w częściach należy zawrzeć na piśmie. Niezbędne jest zatem złożenie podpisu przez obie strony umowy w obecności notariusza. Co ciekawe – koszt zawarcia tego rodzaju umowy notarialnej różni się w zależności od ceny sprzedawanych udziałów. W niektórych sytuacjach występuje możliwość złożenia przez zbywcę i kupującego, podpisów elektronicznych. Więcej przydatnych informacji o tym, jak skorzystać z różnego typu udogodnień, znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/. 

 

 

Jak wygląda zgodna z prawem umowa zbycia udziałów?

Kiedy spółka handlowa może stać się nabywcą udziałów?

Na samym początku artykułu zwracaliśmy Wam uwagę, że zbycie udziałów nie stanowi czynności prawnej, dokonywanej przez samą spółkę. Jednak w pewnych sytuacjach spółka handlowa może stać się nabywcą udziałów. Działania te są podejmowane m.in. w celu umorzenia, w procedurach egzekucyjnych oraz w toku egzekucji prowadzonej z majątku jednego z jej wspólników. W takim wypadku konieczne jest jednak spełnienie wymienionych niżej warunków:

  • Po pierwsze wspólnik musi być dłużnikiem spółki.
  • Po drugie wierzytelności spółki nie można zaspokoić z innego majątku należącego do tego wspólnika. 
  • Po trzecie nabycie występuje w toku egzekucji prowadzonej z majątku wspólnika

Sprzedaż udziałów w spółce nie jest skomplikowanym procesem, jednak warto mieć się na baczności i dopilnować wszystkich wymaganych procedur.Dogłębne zrozumienie tego procesu oraz kluczowych czynników wpływających na decyzje o nabywaniu udziałów sprawia, że przedsiębiorstwa mogą skutecznie kształtować swoją przyszłość i zdolność rozwoju na konkurencyjnym rynku. Przed zawarciem tak ważnej umowy warto również skorzystać z porady prawnej, aby mieć pewność, że nasze interesy będą bezpieczne i legalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *