Podatki Prawo

ULGA B+R – jakie daje korzyści?

1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy wprowadzające w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ulgę na działalność badawczo – rozwojową. Jest to tzw. ulga B+R, która zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych mających z założenia wspierać innowacyjne rozwiązania w gospodarce. Ulga B+R różni się od ulgi na nabycie nowych technologii.

Jakie daje korzyści?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej w ustawie kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorców na działalność badawczo – rozwojową. Koszty te określane są jako „koszty kwalifikowalne”.

Podatnicy korzystający z ulgi mają obowiązek wyodrębnić w prowadzonej ewidencji podatkowej koszty działalności badawczo – rozwojowej.

Jednym z warunkiem uznania wydatków za koszty kwalifikowalne jest prowadzenie badań podstawowych na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki.

Koszty kwalifikowalne podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek postaci. Z ulgi nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie.

Ulga rozliczana jest w zeznaniu PIT-36 – w przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza podatek według skali progresywnej lub w zeznaniu PIT-36L jeśli podatnik wybrał liniową -19% stawkę podatku.

Odliczeń kosztów dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy w którym poniesiono koszty kwalifikowalne. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi są zobowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowalne, które podlegają odliczeniu. W tym celu został wprowadzony nowy wzór załączników do formularzy rocznych – PIT-BR oraz CIT-BR.

Pierwszym rokiem uprawniających do skorzystania z ulgi jest rok 2016r.

O autorze Mirela Chomont

Radca prawny, doradca podatkowy. Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. W okresie studiów zaangażowana w pracę w Studenckiej Poradni Prawnej – Centrum Edukacji Prawnej, stanowiącej koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zdobywała w największych szczecińskich kancelariach prawniczych. W latach 2010-2012 zatrudniona w organach administracji skarbowej. Z zamiłowania pasjonatka psychologii poznawczej i neuropsychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *