To może być przełom w oddłużaniu ludzi bez szans na uregulowanie przedawnionych zobowiązań oraz w statystykach osób korzystających z takich możliwości w Polsce. Prace nad nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej zakładają olbrzymie udogodnienia dla osób, które znalazły się w pułapce długów – tłumaczą eksperci.

Trzy największe zmiany w ustawie o upadłościach konsumenckich, która funkcjonuje od zaledwie dwóch lat w nowej formie, to przyznanie możliwości ubiegania się o pomoc w oddłużeniu przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, które znalazły się w złej sytuacji finansowej z powodu własnego „rażącego niedbalstwa”, czyli z własnej winy, wydłużenie czasu spłaty zobowiązań do 7 lat oraz szybka ścieżka decyzji o przyznaniu upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku, będących np. na utrzymaniu rodziny. –

– Objęcie instytucją upadłości konsumenckiej osób, które same są winne swej fatalnej sytuacji finansowej, popełniły błędy, nabrały kredytów, wydały lub straciły pieniądze przez zaniedbania czy nieostrożność, to przełom – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA. – Ci ludzie do tej pory byli wykluczeni, pozbawieni możliwości konstruktywnego wyjścia ze spirali zadłużenia i powrotu do społeczeństwa, normalnego życia, a tym samym pozbawiono ich szansy na poprawę. Szacujemy, że w Polsce z możliwości upadłości konsumenckiej powinno korzystać nawet 50 tys. osób rocznie. W Niemczech to poziom 100 tys.

W zeszłym roku z upadłości konsumenckiej w Polsce skorzystało 5,5 tys. osób. To bardzo niewiele w porównaniu do realnych potrzeb oraz popularności tego typu rozwiązań w całej Europie. Upadłość konsumencka ma przede wszystkim dać możliwość powrotu do normalnego życia, legalnej pracy osobom, które z racji swoich długów żyją na marginesie, w szarej strefie, nie płacą podatków, nie mają ubezpieczeń zdrowotnych i ukrywają się przed egzekucjami oraz wierzycielami.

Nowelizacja ustawy ma zmieniać również kolejność kroków postępowań sądowych w procedurze upadłościowej. Sąd ma przyjmować wszystkie wnioski bez wstępnej analizy przyczyn zadłużenia, bez szukania winnych. Dopiero na etapie planu spłaty sąd rozstrzygał będzie, czy dług powstał na skutek niezawinionego działania (np. zmiana kursu franka, utrata zdrowia i środków do życia), czy rażącego niedbalstwa (np. zaciągania wielu kredytów konsumpcyjnych bez możliwości ich spłaty). Zgodnie z ustaleniami sąd albo rozłoży na raty spłatę zobowiązań z możliwym do uniesienia obciążeniem na 3 lata, a resztę długu umorzy, albo – w przypadku gdy wina jest ewidentnie po stronie dłużnika – co prawda nie umorzy w żadnej części długu, ale rozłoży spłatę należności na okres od 4 do 7 lat, dając również pozasądową możliwość porozumienia się z wierzycielami. To jak do tej pory jedyna konstruktywna ścieżka wyjścia z finansowego pata dla tysięcy osób w potrzasku. To również dobra wiadomość dla tysięcy wierzycieli, którzy uzyskują możliwość dialogu i odzyskania przynajmniej części swojej należności.

Ostatnia ważna zmiana zakłada automatyczne, już w chwili składania wniosku przyznanie upadłości konsumenckiej osobie bez majątku, np. będącej na utrzymaniu rodziny. W tej chwili większość składanych wniosków dotyczy właśnie takiej sytuacji. Automatyczna decyzja zmniejszy obciążenia sądów, uprości system i skróci czas oczekiwania na dalsze kroki postępowania.

– Proponowane zmiany oceniamy bardzo pozytywnie, podobnie jak te sprzed dwóch lat – mówi Małgorzata Anisimowicz z PMR Restrukturyzacje SA. – Krok po kroku usuwane są kolejne bariery dla osób, które znalazły się w krytycznym położeniu finansowym, różnicując sytuacje losowe, niezawinione i błędy życiowe dłużników, ale dając wszystkim możliwość powrotu do społeczeństwa, do normalnego życia, pracy i funkcjonowania.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie jeszcze w 2018 roku.

 

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *