czw.. lut 29th, 2024

PPK – co to jest?

PPK to skrót od Pracownicze Plany Kapitałowe – czyli program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, w którym uczestniczy Państwo, pracodawca oraz pracownik zatrudniony w danej firmie. PPK weszło w życie wraz z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a start programu należy przyjąć na styczeń 2019. Nad ustawą o programie oszczędnościowym, który dotyczy każdego, pracującego legalnie obywatela Polski, czuwał premier Mateusz Morawiecki. Należy zaznaczyć, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie są obowiązkowe. Kierowane są do osób, które chcą dobrowolnie odkładać na przyszłość, zwłaszcza z powodu niepewnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o której głośno mówią eksperci do spraw finansów. 

Dla kogo PPK? 

W jaki sposób dokładnie działają Pracownicze Plany Kapitałowe? Każdy zatrudniony pracownik według wielkości firmy (dotyczy daty obowiązywania PPK dla danego pracodawcy) automatycznie zostaje przypisany do PPK, ponieważ tak stanowi ustawa. Uczestnikiem PPK może zostać osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 55 lat życia. Powyżej 55 lat osoby również mogą na własny wniosek dołączyć do PPK, jeśli w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia były zatrudnione u danego pracodawcy przez co najmniej trzy miesiące. 

Jakie są zasady PPK?

Pracodawca wraz z odpowiednim funduszem tworzą dla każdego uczestnika PPK prywatny rejestr, na który zostaną wpłacane pieniądze. Jednorazowo można otrzymać 250 zł wpłaty powitalnej oraz dopłatę roczną (raz w roku) rzędu 240 zł. Pracodawca dokonuje co miesiąc wpłat podstawowych wynoszących 1,5% wynagrodzenia pracownika oraz wpłatę dodatkową do 2,5% wynagrodzenia pracownika. Z kolei pracownik wpłaca podstawę – 2% wysokości swojego wynagrodzenia. Może też dokonywać wpłat dodatkowych do 2% wynagrodzenia. Ile więc można zaoszczędzić np. przez 20 lat? Przyjmując, że przystępujemy do PPK w wieku 30 lat, będziemy zarabiać 5000 zł brutto, oszczędzamy do 60 r. życia bez dodatkowych wpłat, suma zgromadzonych środków w PPK wyniesie 172 641 zł. Zaoszczędzone pieniądze będą rozkładać się w następującym stosunku: 

  • Środki wpłacone przez pracownika: 55 276 zł;
  • Środki wpłacone przez pracodawcę: 41 457 zł;
  • Środki dopłacone przez Państwo: 7 450 zł.

Warto dodać, że w każdej chwili możesz zrezygnować z programu oszczędnościowego, a także w późniejszym czasie zmienić decyzję i ponownie zapisać się do PPK. 

Wcześniejsza wypłata środków z PPK

Czy możemy wcześniej wypłacić zgromadzone środki? Tak, trzeba jednak wiedzieć, że kwoty będą mniejsze niż gdyby udało nam się oszczędzać długofalowo. Na pewno sto procent zwrotu możemy oczekiwać z naszych wkładów własnych. 70% zgromadzonej kwoty to zwrot z pieniędzy od pracodawcy, ale z kolei pozostałe 30% powędruje do ZUS-u. W takiej sytuacji nie tracimy zgromadzonych środków, ponieważ zostają dopisane do naszego rachunku w ZUS; odbierzemy je więc wraz z odsetkami w postaci świadczenia emerytalnego. Oczywiście nie będę to zbyt wysokie kwoty. Więcej na temat wcześniejszej wypłaty środków tutaj – “https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/ppk-co-z-wczesniejsza-wyplata-srodkow

Czy warto zatem oszczędzać w PPK? Wystarczy dokonać prostej kalkulacji, według której jeśli w danym okresie zgromadzimy na koncie oszczędnościowym określoną kwotę, będziemy musieli również odprowadzić od niej podatek. W PPK do takiej samej kwoty, dochodzą pieniądze od pracodawcy, a przy spełnieniu określonych warunków również zwolnienie od podatku “Belki”.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *