Stare pieniądze sprzed denominacji w formie banknotów i monet w dalszym ciągu są bardzo wartościowe. Do końca 2015 roku można je było wymienić w banku na nowe złotówki. Osoby, które tego nie zrobiły, a jednocześnie w dalszym ciągu dysponują kapitałem, w polskiej lub zagranicznej walucie, której nie ma już w powszechnym użyciu nadal mają szanse się na niej wzbogacić.

Papierowa obietnica

Wielu Polaków posiada oszczędności zarówno w złotówkach, jak i w walutach zagranicznych. Niestety, każda z nich ma tą samą wadę. Wszystkie stanowią tylko rodzaj papierowej “obietnicy”. Co jakiś czas rząd danego państwa na skutek różnego rodzaju zawirowań gospodarczych i ekonomicznych wycofuje z obiegu aktualnie obowiązujące monety i banknoty zalecając wymianę starej waluty na nowe serie, jednakże nie bez zastrzeżeń czy utrudnień. W efekcie takiego działania praca wielu osób, które gromadziły majątek w wycofywanej walucie może stać się bezwartościowa. Na szczęście nie są to przypadki częste i nawet na nieużywanej już walucie można zarobić, pamiętając jednocześnie, że tego typu transakcje nie podlegają opodatkowaniu.

Skup walut wycofanych z obiegu

Nie ulega wątpliwości, że każda moneta i banknot posiadają wartość, nie tylko sentymentalną. W zależności od kraju wydania, stanu zachowania czy aktualnych kursów walut na rynkach światowych, sprzedaż przechowywanej w domu waluty może być bardzo opłacalna. Okazuje się, że nawet stare i zniszczone banknoty i bilon mają wartość, przy czym do ich rzetelnej wyceny stosuje się nieco inne kryteria.

Monety na wagę złota

Wartość numizmatów określa się głównie na podstawie aktualnych stawek na rynku kolekcjonerskim z racji tego, że są one niewymienialne co oznacza, że nie posiadają siły nabywczej. W przypadku monet wykonanych ze srebra lub ze złota cena skupu jest ściśle powiązana z kursem tych kruszców na światowych giełdach. Monety w stanie obiegowym, które wybito w dużym nakładzie można sprzedać za równowartość metalu, z którego wykonany jest bilon. Upłynniając monety w stanie menniczym i wybite w niskim nakładzie, można liczyć na znacznie wyższe kwoty, gdyż w zależności od stanu mogą trafić na złom lub do kolekcjonera.

Wymiana wycofanych funtów brytyjskich, marek niemieckich, franków francuskich i in.

Narodowy Bank Polski nie zajmuje się wymianą zużytej czy zdezaktualizowanej waluty. Nawet banki komercyjne nie przyjmują już do wymiany uszkodzonych czy też wycofanych z obiegu banknotów pochodzących z zagranicy. Bezpośrednią wymianę może natomiast przeprowadzić bank, który daną walutę wyemitował. Jest to jednak opcja nie tyle bardzo niewygodna, co wręcz nieopłacalna dla większości posiadaczy zagranicznej gotówki. Właśnie dlatego warto odwiedzić skup banknotów wycofanych z obiegu na http://staragotowka.pl.

Skup wycofanych funtów, marek, euro czy franków przebiega tam w dogodnych dla klienta warunkach, a cała transakcja, począwszy od dostarczenia waluty, poprzez jej wycenę oraz przelew należności na konto wskazane przez klienta, trwa nie więcej niż 2-4 dni roboczych.

 

Artykuł promocyjny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *