Coraz częściej przy wypłacaniu wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, zleceniodawcy nie ograniczają się tylko to podstawowej kwoty wynikającej z zawartej umowy, ale również zwracają zleceniobiorcy koszty zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia, używania własnej odzieży czy narzędzi. W wyniku tego powstaje pytanie czy od wartości zwrotów z tego tytułu zleceniodawca powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Rozstrzygnijmy tę kwestię na podstawie kilku przykładów.

Jeśli podczas wykonywania umowy zleceniobiorca będzie wykorzystywał własne narzędzia i sprzęt, a w umowie będzie przewidziane, że otrzyma on z tego tytułu ekwiwalent, to prawidłowym postępowaniem jest to, w którym zleceniodawca dolicza wypłaconą kwotę za zwrot kosztów wynikających z używania własnych narzędzi pracownika do wynagrodzenia za wykonanie zlecenia i całość opodatkuje zgodnie z zasadą dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tego tytułu. W sytuacji kiedy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę jest odwrotnie: ekwiwalent, który zostanie wypłacony takiemu pracownikowi za korzystanie z własnych narzędzi podczas wykonywania danej pracy, jest zwolniony od podatku od osób fizycznych, ponieważ według ustawodawcy nie jest to wliczone w przychód pracownika.

Podobnie jest jeśli zleceniodawca używa prywatnego samochodu do wykonania zlecenia. Jeśli wartość wynagrodzenia za wykonaną pracę wynosi powyżej 200zł to strony powinny zawrzeć w umowie postanowienie o zwrocie zleceniobiorcy kosztów za korzystanie z własnego samochodu przy jej wykonywaniu. Analogicznie taki zwrot będzie traktowany jako przychód z działalności i będzie podlegał opodatkowaniu. Oczywiście są pewne wyjątki – jeśli zwrot dotyczy jazd zamiejscowych, to taki ekwiwalent może zostać zwolniony z opodatkowania.

W sytuacji, jeśli zleceniobiorca otrzyma do wykonania zlecenia odzież roboczą (nieodpłatnie) to zleceniodawca nie może doliczyć wartości udostępnionej odzieży do wynagrodzenia w celu jego opodatkowania. Przy zlecaniu prac fizycznych obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy na przykład poprzez zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej.

Kolejne nasuwające się pytanie wiąże się z chorobą potencjalnego zleceniobiorcy. Jeśli umowa zawarta pomiędzy stronami opiewa na czas kilku miesięcy, a w tym czasie zleceniobiorca zachoruje, to zleceniodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek od wypłaconego zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy, według ustawodawcy, nie jest zaliczony jako przychód z działalności gospodarczej, dlatego nie może zostać opodatkowany.

 

Artykuł autorstwa

Biuro rachunkowe Rachexpert z Wrocławia

rachexpert

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *