pon.. lut 26th, 2024

Złoto wykorzystywane jest powszechnie w jubilerstwie, przemyśle elektronicznym i w wielu branżach działalności gospodarczej. Jednocześnie może być ono z powodzeniem walorem inwestycyjnym. Często doświadczeni inwestorzy mówią o nim, że to bezpieczna przystań inwestycyjna, która pomaga przetrwać okres dekoniunktury rynkowej, polegającej między innymi na występowaniu bessy giełdowej. Lokowanie środków finansowych w takiej chwili w metale szlachetne, a zwłaszcza w złoto, może być sposobem na zabezpieczenie wartości pieniądza w czasie. Złoto służy też do długoterminowego inwestowania.

Dwa rodzaje złota inwestycyjnego

Złoto kojarzymy z dosyć plastycznym metalem w kolorze złotym, który widoczny jest przede wszystkim w witrynach u jubilerów. To jeden z przykładów złota w formie fizycznej, w które jednak rzadko kiedy się inwestuje.

Dla inwestorów przeznaczone jest bardziej złoto fizyczne w formie złotych sztabek o określonej masie, albo monet bulionowych. Numizmatycy potrafią też umiejętnie lokować swoje środki finansowe w monety kolekcjonerskie, które prócz wartości wynikającej z masy złota, mają też wartość kolekcjonerską.

Drugim sposobem na prowadzenie inwestycji z użyciem złota jest wykorzystanie do tego celu złota papierowego. Oznacza to, że inwestor bynajmniej nie kupuje na własność kolejnych uncji złota, by korzystnie lokować posiadany kapitał, ale wybiera instrumenty umożliwiające inwestycje w oparciu o cenę złota na rynku surowców. Zobacz: https://www.xtb.com/pl/edukacja/handel-zlotem

Charakterystyka inwestowania w złoto fizyczne

Złoto w formie fizycznej to wszystkie rzeczy wykonane z tego szlachetnego kruszcu. Pod względem inwestycyjnym najlepiej sprawdzają się wspominane już złote sztabki i monety, najlepiej wybijane w znanych na świecie mennicach. Taka forma złota inwestycyjnego sprawdza się najlepiej wtedy, gdy inwestor poszukuje sposobu na stworzenie finansowego zabezpieczenia na przyszłość – dla siebie i swoich dzieci lub chce się ustrzec przed skutkami spadku wartości pieniądza w czasie.

Do tego celu posłużą m.in. monety bulionowe, jako forma złota inwestycyjnego, w przypadku których zawartość szlachetnego kruszcu musi wynosić przynajmniej 90 proc. Próba monety powinna więc być minimum 900.

Monety inwestycyjne nie są wykorzystywane w obrocie gotówkowym. Ich waga zawsze podawana jest w uncjach, podobnie jak w przypadku złotych sztabek. Jedna uncja trojańska odpowiada około 31 gramom i tyle na ogół waży jedna moneta bulionowa. W sprzedaży znajdują się też złote sztabki 1-uncjowe.

Do najbardziej znanych, powszechnie uznanych pod względem inwestycyjnym monet bulionowych zalicza się południowoafrykańskiego Krugerranda, kanadyjski liść klonowy, amerykańskiego orła, wiedeńskiego filharmonika czy kangura australijskiego.

Złote sztabki przeznaczone są dla większych inwestorów, którzy chcą na ich zakup przeznaczyć więcej pieniędzy. Renomowani sprzedawcy zaoferują sztabki z odpowiednim certyfikatem potwierdzającym autentyczność złota.

Inwestycje w złoto w formie papierowej

Jeśli inwestor nie chce przechowywać w domu złota inwestycyjnego w formie monet czy sztabek, albo chciałby zwiększyć płynność podejmowanych z udziałem złota inwestycji, może zdecydować się na inwestowanie w złoto w formie papierowej. Służą do tego akcje spółek wydobywczych i przetwórczych, ETF-y, kontrakty terminowe i opcje, czy kontrakty na różnice kursowe CFD.

Najczęściej złoto inwestycyjne w formie papierowej to jednostki funduszy inwestycyjnych ETF. Fundusze te kupują złoto fizyczne lub kontrakty terminowe na złoto. Są notowane na rynku giełdowym i stosunkowo łatwo można za ich pośrednictwem dokonać zaplanowanej inwestycji na złoto.

Oprócz ETF-ów, inwestycje w złoto w formie papierowej oferują i inne fundusze, typu ETC – Exchange Traded Commodity czy ETN – Exchange Traded Notes. Mają one w swoim portfelu inwestycyjnym złoto fizyczne, akcje spółek wydobywczych i przetwórczych oraz kontrakty terminowe.

Jeśli wybieramy akcje spółek wydobywczych i w ten sposób inwestujemy w złoto, musimy mieć pewność, że wybór danej spółki będzie trafiony. Dlatego takie decyzje powinny być poprzedzone dokonaniem analiz polityki finansowej spółki, jej historii oraz wykresów notowań jej akcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy czy lat. Sprawdź też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-spolki-gieldowe

Inwestycje w złoto papierowe umożliwiają szybką realizację takich transakcji, także i wtedy, gdy inwestor chce się z nich wycofać, zrealizować zyski i przeznaczyć je na innego rodzaju inwestycje.