Zmiany w opodatkowaniu, oraz w uiszczaniu świadczeń ZUS są praktycznie czymś naturalnym co każdego roku w mniejszym lub większym stopniu następuje.

Zmiany przypadające na rok 2017 są jednocześnie zmianami zaostrzającymi konsekwencje z tytułu oszustw podatkowych, lub błędów w określaniu kwot do zwrotu z podatku VAT, jak i zmianami przynoszącymi nam korzyści w zwolnieniach z podatku PIT, nie pomijając tutaj kwestii podwyżki emerytur. W roku 2017 dużymi zmianami będą obwarowani przedsiębiorcy, a wiele przepisów dotyczących rozliczania podatków, jak i ulg podatkowych ulegnie zmianie. Na korzyść w roku podatkowym 2017 wyjdą prawie na pewno mikroprzedsiębiorstwa, oraz przedsiębiorstwa zaczynające działalność właśnie w tym roku podatkowym.

Zmiany dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

§ Zmiany dotyczące przedsiębiorców

Pierwszą dotyczącą składek ZUS jest ich podwyższenie w roku 2017. Zmiana taka jest wynikiem podwyżki płacy minimalnej o 150 zł ( z 1850 zł brutto do 2000 zł brutto ), co za tym idzie co miesięczna składka ZUS kwotowo wzrośnie,  jednak procentowe przeliczniki się nie zmienią. Przedsiębiorcy na pewno odczują różnice jednak głównie za sprawą podwyżki płacy minimalnej.

§ Zmiany dotyczące osoby pobierające świadczenie emerytalne i rentowe.

Zmiany dla emerytów i rencistów na rok 2017 są dwojakie i jednocześnie działają na ich korzyść, a z drugiej strony zaostrzone są procesy komornicze w związku z dłużnikami będącymi na emeryturze/ rencie. Rok 2017 przyniesie nam podwyżkę emerytur do minimalnej wartości 1000 zł z dotychczasowych 882.56 zł. W przypadku procesów komorniczych na rzecz osób będących na emeryturze, lub rencie komornik będzie mógł zająć nie 60%, a 75 % wartości renty, może to być związane ze zwiększającym się zadłużeniem emerytów w Polsce. Nastąpi tutaj zwiększenie liczby osób mogących ubiegać się o przed wczesną emeryturę, dla ludzi którzy opiekowali się osobami niepełnosprawnymi, a po ich śmierci straciły prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, bądź zasiłku dla opiekuna. Bardzo ważna zmiana następuje również w przywróceniu poprzednio obowiązującemu prawu o wieku przejścia na emeryturę, dla kobiet w wieku 60 lat, zaś dla mężczyzn w wieku 65 lat.

Zmiany dotyczące rozliczania podatku VAT na rok 2017.

Założenie dotyczące zmian w podatku VAT mówi o uszczelnieniu jego jako źródła wpływów do budżetu Państwa ponieważ do tej pory mówiło się o tym że budżet na samym podatku VAT rocznie tracił od 5 mld do 65 mld. Dane dotyczące szczelności podatku VAT są niejasne jednak powszechnie mówi się o tym że ściągalność tego podatku to około 30% realnych możliwości.

§ Najważniejsze zmiany dotyczące podatku VAT tyczą się oczywiście ich płatników, zaostrzając kary za oszustwa podatkowe i zawyżanie/ zaniżanie zwolnień z tego podatku. Zmiany mówią nawet o karach w wysokości od 30 % do 100% wartości podatku który musimy uiścić w zależności od naszego przewinienia. Ważną zmianą jest również konieczność składania w formie elektronicznej deklaracji VAT-UE dla działalności gospodarczy dokonujących transakcji unijnych między krajami wspólnoty. Według zapewnień ustawa ma uszczelnić obecną nieszczelność podatku VAT o 2 punkty procentowe co daje 3,4 mld zł w ciągu roku. Zaletą tej “dużej” nowelizacji jest stabilność jej do końca roku 2018. Zmianą o której również warto jest wspomnieć jest rozszerzenie stosowania tzw. odwróconego obciążenia ( w takim przypadku to nabywca rozlicza podatek, a nie dostawca).

Zmiany dotyczące podatku PIT na rok 2017.

§ Zmiany w PIT na rok 2017 najlepiej będzie zacząć od zmienienia systemu rozliczenia zwrotu z podatku, który na daną chwilę jest taki sam dla wszystkich podatników. Od roku 2017 obliczanie zwrotu za podatek dochodowy będzie wyglądało następująco:

– Dla podstawy opodatkowania nie przekraczającej 6600 zł w ogólnie zapłacimy podatku ( w roku 2016 ten poziom był na poziomie 3089 zł ). Mimo że podwyżka kwoty wolnej w stosunku do zeszłego roku jest duża bo ponad 100% to i tak nie jest możliwe żeby ktokolwiek z normalnie pracujących ludzi był wstanie z niej skorzystać.

– Dla podstawy opodatkowania oscylującej w widełkach 6600 zł do 11000 zł stosuje się następujący wzór: 631.98 zł × ( podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400. W tym przypadku kwotę pomniejszającą podatek czyli 1188 zł pomniejszamy o kwotę ze wzoru.

-Dla podstawy opodatkowania oscylującej w widełkach 11000 zł do 85 528 zł, kwota pomniejszająca podatek wynosi 556.02 zł

– Dla podstawy opodatkowania oscylującej w widełkach 85 528 zł do 127 000 zł, stosuje się następujący wzór: 556,02 zł × ( podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł ) ÷ 41 472 zł. W tym przypadku kwotę pomniejszającą podatek czyli  556,02 zł pomniejszamy o wynik ze wzoru.

– Dla podstawy opodatkowania wynoszącej powyżej 127 000 zł, brak jest kwoty pomniejszającej podatek.

§ W przypadku zmian w podatku PIT zachodzi również zmiana w rozliczaniu transakcji droga bezgotówkową.

Od nowego roku zmaleje kwota jaką możemy dokonywać jednorazowej transakcji gotówkowej z 15 tyś euro, do 15 tyś zł co jest zmianą w stosunku do zeszłego roku jak 4:1. W poprzednim roku podatkowym też za niespełnianie tego przepisu nie groziły żadne konsekwencje podatkowe, zaś od roku 2017, kwoty które nie będą w należyty sposób rozliczane nie będą podlegały możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Zmiany również dotkną przepisy dotyczące ulg związanych z badaniami i rozwojem, które powiększą się znacząco, a okres dokonania odliczenia zwiększy się z 3 lat do 6 lat. Zmiany nie pominą też rolników którzy dostaną zwolnienie z 2 % ryczałtu za sprzedaż własnych produktów do 20 tysięcy obrotu.

Zmiany w PIT na rok 2017 są skierowane w dużej mierze na korzyść podatników, mimo wszystko ilość zmian jest spora i na efekt jaki one przyniosą będziemy musieli poczekać do końca tego roku.

Zmiany dotyczące podatku CIT na rok 2017.

§ Najbardziej omawianą zmianą w podatku CIT na rok 2017 jest oczywiście zmiana w wysokości podatku z 19 % do 15 % dla mikroprzedsiębiorstw, oraz przedsiębiorstw zaczynających działalność w danym roku podatkowym, i tylko na ten rok podatkowy. Taka zmiana jest oczywiście jak najbardziej na korzyść przedsiębiorców mimo wszystko nie bardzo jest w stanie wpłynąć na realną działalność podmiotów rozliczających się z CIT-u.

§ Istotną zmianą w prawie jest natomiast wprowadzenie definicji ” beneficial owner”, czyli rzeczywistego właściciela. Nowelizacja tego prawa jasno mówi o tym że, aby spółka mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT, na rzecz przychodów z wartości licencyjnych, oraz odsetek musi być ich rzeczywistym właścicielem.

§ “Mała klauzula obejścia podatkowego”- Zmiana polega na zmianie zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów, które do dzisiaj były traktowane na preferencyjnych warunkach. Od nowego roku, aby takie specjalne warunki otrzymać trzeba będzie posiadać specjalnie przyczyny ekonomiczne. Jeżeli organy podatkowe wykażą że żadnych przyczyn ekonomicznych do takich specjalnych zasad opodatkowania nie będzie, mogą wykluczyć w tym przypadku możliwość zwolnienia takiej transakcji z opodatkowania.

§ Zmiany dotknęły również traktowania przychodów jako niepieniężnych wkładów do spółki, które powinny być określone w jej statucie, a ich wartość powinna zawsze być taka jak aktualna wartość rynkowa.

Partnerem wpisu jest właściciel strony www.mbmoffice.pl

 

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *